ما بسیار خوشحال هستیم که محبت خدا را توسط ایمان به عیسی مسیح دریافت کرده ایم. این محبت زندگی و رابطه های ما را نسبت به خودمان و دیگران تغیر می دهد. کشف کرده ایم که خداوند ما عیسی مسیح برای ما بهای سنگینی پرداخت کرده است، و همینطور عطایای خداوند را دریافت کرده ایم برای خدمت به دیگران:

1. برای جلال خداوند ایستاده ایم.

2. به هم کمک میکنیم تا روح خداوند در درون ما و زندگی ما کار کند.

3. اینجا هستیم تا نجات خداوند را توسط عیسی مسیح درک و دریافت کنیم.

4. محبت خداوند باید در اعمال ما دیده شود.

5. قدرت و قوت را از طریق اتحاد در خداوند دریافت میکنیم.

همراه تمام اینها تعالیم کتاب مقدس پایه و اساس زندگی و خدمت ماست.ما با بدن مسیح، یعنی تمام مسیحیانی که تعالیم عیسی مسیح را در کلام و عمل انجام می دهند متحد هستیم.

 

کلیسای تاج :

 بدلیل نیاز مبرم نوکیشان مسیحی به تعلیم سالم و کافی از کتاب مقدس، برادر نادر و خواهر پونه بعد از مدتها دعا تصمیم به آغاز خدمت شبانی در میان ایرانیان و فارسی زبانان می کنند. بدین گونه کلیسای تاج کار خود را در اواخر سال 2014 میلادی به عنوان بخشی از کلیسای انجیلی آزاد اسن-وست (کلیسای باپتیست) به  صورت رسمی آغاز کرد. بخاطر فیض و برکت عیسی مسیح خداوند و بدلیل گسترش خدمات کلیسا و نیاز به دارا بودن هویت قانونی، مینیستری تاج در اواسط سال 2020 در کشور آلمان به ثبت قانونی رسید و هم اکنون با قوت خدا خدمات بسیاری در میان قوم فارسی زبان انجام می دهد.

 

Internationale Kirchenkonvent

 

 

کلیسای تاج همینطور عضو کنوانسیون بین المللی کلیساها است. این کنوانسیون، به معنای وسیع متشکل از کلیساهای اصلاح طلب از سراسر جهان است که توافق همکاری بومی با یکدیگر و با کلیساهای راینلند و وستفالن در آلمان را دارند.

 

 

اعتقاد نامه مسیحی (نیقیه):

اعتقاد نامه سندی است که در آن اصول اعتقادات کلیسایی به شکلی کلی مطرح می شود . اعتقاد نامه نیقیه نخستین سندی است در تاریخ کلیسا که در آن معتقدات مسیحی درح شده است .

ما ایمان داریم به خدای یکتا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، و هر آنچه پیدا و ناپیداست.و به خداوند یکتا عیسای مسیح، پسر یگانه خدا مولود ازلی پدر.

او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستینکه زاده شده و آفریده نشده‌است، هم‌ذات با پدر.و از طریق او همه چیز هستی یافت.

برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد.به قدرت روح‌القدس از مریم عذرا تن گرفت و انسان گردید.

و در زمان پنطیوس پیلاطس برای ما مصلوب شد، رنج کشید مرد و مدفون گشت، و بر حسب کتاب‌مقدس، روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته‌ است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

ما ایمان داریم به روح‌القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر [و پسر] صادر می‌گردد.و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است.

روح القدس از طریق پیامبران با ما سخن گفته‌ است.ما ایمان داریم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی، و رسولی است.و اعتقاد داریم به یک تعمید برای آمرزش گناهان.ما رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظاریم.

شبانان کلیسای تاج

پاستور نادر

پاستور پونه

اطلاعات تماس

Adresse: Westfalenstraße 210, 45276 Essen

E-Mail: info(at)taaj-ministries.com

Tel.: +49 176 343 777 28

جلسات آنلاین

دعا: چهارشنبه ها ساعت 21

زندگی مسیحی: جمعه ها ساعت 17:30

* ساعت جلسات به وقت محلی کشور آلمان میباشد.

* در صورت تمایل به شرکت در جلسات آنلاین، با ما از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشید.

مراسم عبادتی

مراسم پرستشی و تعلیمی کلیسا: یکشنبه ها ساعت 11:30

در حال حاضر جلسات رسمی کلیسایی روزهای یکشنبه در آدرس: Westfalenstraße 210, 45276 Essen برگزار می شود.

* در صورت تمایل به شرکت در مراسم عبادتی بصورت آنلاین، لطفا با ما از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشید.